top of page

Support Group

Public·8 members
Levi Price
Levi Price

Sesli Kandil Mesaji [UPDATED]


Ses: Migren hastaları sese daha duyarlıdır. Özellikle aniden gelen sesler ve gürültü bir migren atağını tetikleyebilir. Sinema salonları, yüksek sesli müzik çalınan yerler gibi ortamlardan uzak durmak, gürültülü yerlerde kulaklıkla işitme koruması sağlamak, kişinin kendi kendine alabileceği önlemlerdir.
Sesli Kandil Mesaji

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page